I lager.

Ogräsborste

71 900 kr

Användes för borttagning av ogräs och skräp i rännstenen, kullerstenspartier samt gång- och cykelvägar.

Blåsare
47 900 kr
Borste
17 900 kr
Slaghack
69 900 kr
Borste
59 900 kr