I lager.

Husqvarna Snöblad, Kit med släpskor och stålskrapa

2 590 kr

Artikelnummer: 592 75 52-01

Robust snöblad i stål. Hydraulisk vinkeljustering och 140 cm arbetsbredd. För att uppfylla kraven på olika marknader måste bladet ha antingen hasplåtar och stålslitplåt eller stödhjul och gummislitplatta. Beställ kiten separat: 592 75 52-01 Kit, stålhasplåtar + stålskrapa. 592 75 53-01 Kit, stödhjul + gummiskrapa. Bladet kräver att hydraulkit 966 75 45-01 och motvikt 966 75 49-01 är monterade på frontrotorklipparen.