I lager.

Husqvarna Katalysator

3 890 kr
Artikelnummer: 965 96 76-01

Minskar utsläppen av kolväten och kväveoxider med upp till 50 %, och utsläppen av kolmonoxid med 25 %. Passar till motorerna i Kawasaki FH-serien.